skip to Main Content

‘adjectives’ zijn bijvoeglijke naamwoorden en ‘adverbs’ zijn bijwoorden. In de volgende video krijg je een uitleg over het verschil tussen bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden. Ook krijg je een uitleg wanneer je een bijvoeglijk naamwoord moet gebruiken en wanneer een bijwoord. Hopelijk helpen we je met deze video een stukje verder om de Engelse taal te begrijpen en een voldoende te halen!

Back To Top