skip to Main Content

Je gebruikt voegwoorden om twee zinnen of zinsdelen aan elkaar vast te plakken. In het Engels noem je voegwoorden ‘conjunctions’ en in deze video krijg je daar een uitleg over. Welke ‘conjunctions’ zijn er in het Engels en hoe gebruik je ze? Watch and learn!

Back To Top