skip to Main Content

In het Engels heb je niet alleen zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud en meervoud maar ook telbare en ontbelbare zelfstandige naamwoorden, oftewel ‘countable and uncountable nouns’. In deze video krijg je daar een uitleg over en leer je het verschil tussen telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden. Klik snel op de video en volg de uitleg. Veel leerplezier!

Back To Top