skip to Main Content

Used to

Deze video gaat over ‘used to’. Wanneer en hoe gebruik je ‘used to’? Is het altijd dezelfde vorm of bestaan er verschillende vormen van ‘used to’. In deze video krijg je een uitleg over hoe je ‘used to’ gebruikt in normale zinnen, vraagzinnen en ontkennende zinnen. Ook kijken we kort naar ‘get used to’ en ‘be used to’. Watch, learn, like & share!

Back To Top