skip to Main Content

Het gebruik van ‘will’ of ‘going to’ wordt vaak door elkaar gehaald, allebei klinkt het vaak goed terwijl dat niet altijd het geval is. In deze video krijg je een korte herhaling over het gebruik en de vorm van ‘will’ en ‘going to’. Daarna krijg je een uitleg over wanneer je nou ‘will’ gebruikt en wanneer een vorm van ‘going to’. Veel kijk- en leerplezier!

Back To Top