skip to Main Content

Wederkerende voornaamwoorden (reflexive pronouns)

In deze video krijg je een uitleg over de wederkerende voornaamwoorden in het Engels, wat je ‘reflexive pronouns’ noemt. Dat is een ingewikkelde naam maar het is gelukkig niet zo moeilijk. We leggen in deze video uit welke ‘reflexive pronouns’ er zijn en wat ze doen. Ook kijken we naar hoe je ze moet gebruiken en naar de spelling. Watch and learn!

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Back To Top